Mambí
Zhenia Couso Martell
Performance
Donnerstag, 02.Juni 2016, 19.00 Uhr

Zwei Dinge erfüllen das Gemüt
Slawomir Elsner
kuratiert von Bernd Müller
Vernissage: 12. Juni 2016, 12.00 Uhr
Ausstellung: 12. Juni – 1. September 2016

How Things Shouldn’t be done
John Divola, Sebastian Fritzsch, Antje Günther,
Annika Kleist, Paul Nizam, Ian de Ruiter
kuratiert von Alexander Basile
Vernissage: 23. Juni 2016, 19.00 Uhr
Ausstellung: 24. Juni – 1. September 2016